assegurances previsión mallorquina

assegurem professionals des de 1969

SERVEI D'ATENCIÓ CLIENT

locked
ico cliente

Àrea client

Aquesta zona del portal d'Internet de La Previsión Mallorquina de Seguros únicament és accessible per als clients de La Previsión Mallorquina de Seguros, SA que disposen d'una pòlissa d'assegurança contractada en vigor.
En aquesta zona podrà formular qualsevol queixa o reclamació utilitzant els formularis corresponents, i també podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, modificació i oposició de les seves dades, tal com s'indica en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
 
 

 

 

El prenedor de l'assegurança, els assegurats, els beneficiaris o hereus podran dirigir les seves queixes o reclamacions:

AMB CARÀCTER INTERN

1. Davant el director del departament objecte de la queixa o reclamació.

El director del departament objecte de la queixa o reclamació contestarà per escrit en el termini màxim de 30 dies hàbils. Si la decisió del director del departament objecte de la queixa o reclamació és favorable al client, es prendran les mesures necessàries per reparar la situació i s'arxivarà l'expedient de queixa o reclamació. Si, per contra, la decisió del director del departament objecte de la queixa o reclamació és desfavorable al client, aquest la podrà plantejar davant el Servei d'Atenció al Client.

2. Al Servei d'Atenció al Client de LA PREVISIÓN MALLORQUINA DE SEGUROS, SA.

Mitjançant un escrit (model de formulari a aquest efecte en format PDF), en què s'ha de fer constar:

 • Nom, cognoms i domicili de l'interessat i, si escau, de la persona que el representi, degudament acreditada.
 • Document nacional d'identitat si es tracta de persones físiques, o dades del registre públic per a les persones jurídiques.
 • Motiu de la queixa o reclamació especificat amb claredat.
 • Resultat que pretén obtenir després de la presentació de la queixa o reclamació.
 • Manifestació que el reclamant no té coneixement que la queixa o reclamació de què es tracti sigui objecte d'algun procediment administratiu, arbitral o judicial.
 • Lloc, data i signatura (o segell).

L'escrit, al qual s'han d'adjuntar totes les proves documentals que estiguin en poder del reclamant en les quals es fonamenti la queixa o reclamació, es pot presentar per qualsevol dels mitjans següents:

 • Mitjançant un correu certificat amb justificant de recepció o presentat en qualsevol de les oficines de LA PREVISIÓN MALLORQUINA DE SEGUROS, SA, adreçat a:

  LA PREVISIÓN MALLORQUINA DE SEGUROS, S.A.
  Servei d'Atenció al Client
  c/Aribau, 168-170, entl. 1a
  08036 BARCELONA

 • Únicament en cas de ser titular de signatura electrònica avançada, segons les exigències previstes en la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, mitjançant un correu electrònic adreçat a:

  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

AMB CARÀCTER EXTERN

1. Si el reclamant no està d'acord amb la decisió del Servei d'Atenció al Client o aquest no ha contestat dins el termini de 2 mesos des que va presentar la queixa o reclamació, al Servei de Reclamacions de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions (http://www.dgsfp.mineco.es/), mitjançant un escrit adreçat a:

SERVEI DE RECLAMACIONS DE LA DIRECCIÓ GENERAL
D'ASSEGURANCES I FONS DE PENSIONS
Consultes i Reclamacions
Paseo de la Castellana, 44
28046 MADRID

2. Als jutjats i tribunals ordinaris del seu domicili.

3. La Comissió Europea posa a la disposició dels consumidors que contractin productes o serveis a través d'un lloc d'internet o per altres mitjans electrònics, una plataforma per a la resolució de reclamacions online en matèria de consum, que com a consumidor pot utilitzar i que es troba disponible al següent enllaç:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

FORMULARI DE QUEIXES I RECLAMACIONSREGLAMENT SAC

DNI electrónico

Para poder realizar la conexión mediante DNI electrónico necesita:

Contacta amb nosaltres

Demo

Informació telefònica sobre les assegurances de Previsión Mallorquina, baixa laboral, reemborsament, hospitalització, decessos..., al
900 103 057. Truca'ns!

ico facebook ico twitter ico linkedin ico google plus ico pinterest
Baixa't la nostra app en el teu smartphone, per a iOS ico apple o Android ico android